Svůj život zasvětil tvrdé práci na statku.

Autorský tým: Magdalena Mikešová
Pedagogické vedení: Eva Klapka Koutová
Škola: Alternativní vzdělávání Koventinka

„Snažte se být vděční a spokojení s tím, co máte.”