Osud ho nesrazil k zemi, stal se uznávaným občanem Plané

Autorský tým: Nikola Fritschová, Sára Borsuková, Petra Masnerová
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Netrvalová
Škola: ZŠ Planá

Neberte život tak vážně.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Miroslav Kalaš - rozhlasová reportáž