Obětavá žena, která procestovala svět a svůj život zasvětila umění

Autorský tým: Matyáš Katina, Jan Fatka, Věra Fatková, David Zítka
Pedagogické vedení: MgA. Gabriela Berková
Škola: KOS Planá

„Vzdělávejte se, učte se jazyky, buďte kultivovaní lidé”