Pedagog a Sokol. Celý svůj život zasvětil práci s dětmi a mládeží

Autorský tým: Aneta Velclová, Julie Vyroubalová
Pedagogické vedení: Mgr. Lenka Mužíková
Škola: ZŠ Milady Petřkové, Velký Týnec

„Při sokolském sletu v roce 1948 jsme udělali takový truc podnik. V průvodu jsme pochodovali kolem tribuny, kde seděl Klement Gottwald a další funkcionáři. Když jsme procházeli kolem, zavelelo se ,vlevo hleď’ místo ,vpravo hleď‘ a otočili jsme se na druhou stranu. Gottwald to bral jako smrtelnou urážku a v témže roce nám zrušili Sokol.“

Audioreportáž