Místo řádu vyráběla punčochy

Autorský tým: Terezie Vyhnánková, Vendula Orálková, Zuzana Mrtvá, Zuzana Macáková, Erika Kupková
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Vymětal
Škola: ZŠ Svatoplukova Olomouc

„O dva roky později už byla oblečená jako řeholní sestra. Roku 1950 byl komunisty zrušen řepčínský klášter a sestry byly vyvezeny z kláštera do Bohosudova v severních Čechách. Odkud pak byly přesunuty do Varnsdorfu, kde vyráběly punčochy.“