Sestra pevná ve víře i v odhodlání

Autorský tým: Martin Švanda, Denisa Přikrylová, Nikola Pekařová, Aneta Korhoňová, Tereza Haderková
Pedagogické vedení: Mgr. Dana Voltnerová
Škola: ZŠ Svatoplukova Olomouc

„No a tatínek nakonec řekl: „Tak si dělej, co chceš.“ No bylo to takové bolestné. Jistěže to bylo bolestné, protože jsem milovala ty svoje rodiče a sourozence. Tak jsem si sbalila pár věcí a bylo to teda v únoru v čtyřicátém osmém roce, kdy komunisté začali ovládat naši zem, naše myšlení. Tak já jsem teda šla do kláštera.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Emílie Slavomíra Měříčková: Rozhlasová reportáž