Neustále stěhovaná sestra Theodora

Autorský tým: Terezie Vyhnánková, Vendula Orálková, Zuzana Mrtvá, Zuzana Macáková, Erika Kupková
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Vymětal
Škola: ZŠ Svatoplukova Olomouc

„Sestra Theodora byla poslána spolu se staršími sestřičkami do Klímkovic, kde ošetřovala nemocné. Po dalších dvou letech byla přestěhována do Opavy k františkánkám, kde strávila pouze rok. Poté ji přestěhovali do Lipové, kde dva roky dělala vychovatelku v místním dětském domově, u menších chlapců. Roku 1957 dostala výpověď, protože sestry prý nejsou schopny vychovávat mládež…“