Vzpomínky na tatínka paní Oldřišky Šicové

Autorský tým: Lucie Barlíková, Martin Kubík a Hana Pavelková
Pedagogické vedení: Mgr. Pavlína Bunganičová
Škola: ZŠ Most, Okružní 1235

Paní Oldřiška Šicová se narodila v roce 1934. Prožila své dětství v obci Souš u Mostu. V projektu Příběhy našich sousedů vzpomínala především na svého tatínka. 22. srpna 1944 byl zatčen a později odveden do koncentračního tábora. Rodina paní Oldřišky obdržela 2. února 1945 předtištěný korespondenční lístek, kde jim bylo oznámeno, že zemřel. Paní Oldřiška na svého tatínka často vzpomíná. Zbylo jí po něm jenom několik fotografií, písemností z koncentračního tábora a také státní vyznamenání – Československý válečný kříž 1939, který mu byl udělen v roce 1946 „IN MEMORIAM“. Z rukou ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody ho přebírala její maminka.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Oldřiška Šicová - rozhlasová reportáž