Životní poslání Stanislava Štýse

Autorský tým: Adam Borl, Tereza Kassalová, Matyáš Súlovský a Eliška Štýsová (vnučka pana Štýse)
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Pátková
Škola: ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa