Životní poslání Stanislava Štýse

Autorský tým: Adam Borl, Tereza Kassalová, Matyáš Súlovský a Eliška Štýsová (vnučka pana Štýse)
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Pátková
Škola: ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454

Pan Ing. Stanislav Štýs, DrSc., se narodil 22. října roku 1930. Své dětství prožil v Chudeříně nedaleko Záluží u Litvínova. Vyrůstal se svým bratrem v rodině horníka. Události, které prožil jako chlapec za 2. světové války, jím otřásly a dodnes nezmizely z jeho paměti. Viděl smrt, bolest a utrpení, byl svědkem bombardování chemických závodů v Záluží u Litvínova. Přes všechny životní překážky se dokázal vypracovat na jednoho z nejúspěšnějších lesních inženýrů v České republice. Zabýval se hlavně rekultivacemi na Mostecku a ochranou životního prostředí. Na místech zdevastovaných těžbou hnědého uhlí pomohl vytvořit krásné oázy přírody, parky, lesy, rybníky aj. Napsal mnoho knih a natočil několik filmů o rekultivacích. I když je mu už 85 let, je ve svém oboru stále činný, cítí stejnou lásku k přírodě i neustálou potřebu ji ochraňovat. Lze jen s úctou obdivovat, co ve svém životě dokázal, co vytvořil pro budoucí generace.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Stanislav Stys - rozhlasova reportaz