Dobrodružství pana Vojtěcha Strausse

Autorský tým: Klára Černá, Petr Drobný, Kateřina Ebrlová, Tomáš Loukota a Daniela Mičundová
Pedagogické vedení: Mgr. Šárka Mandincová
Škola: ZŠ Most, Václava Talicha 1855

Pan Vojtěch Strauss se narodil 5.10.1947 ve vesničce jménem Židovice, kde prožil své dětství společně se svým o hodinu mladším dvojčetem, Tondou. Jeho otec, pan Adolf Strauss byl německého původu, jeho matka, paní Vilma Straussová původu slovenského. Když se v deváté třídě na základní škole rozhodoval, kudy jeho další cesta povede, přihlásil se na havíře zámečníka, na kterého se úspěšně vyučil a začal pracovat v dolech v Kopistech.

Se svou manželkou, paní Jiřinkou se seznámil ještě dříve, než šel na vojnu. Pár let po svatbě se jim narodil první syn, Vojta. A o pár let Vojtu následovala dcera Jiřinka a o něco později i nejmladší syn Ruda. I když už byl pan Strauss oficiálně v důchodu, nadále pomáhal svému synovi Vojtovi v řeznictví.

Momentálně pan Strauss se svou ženou bydlí v penzionu pro seniory u koupaliště, který je také přezdíván Penzion u Zrzavého kocoura.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa