Válečné vzpomínky Karla Ksandra

Autorský tým: Roman Kučera, Matěj Kučerka, Tomáš Prucek, Natálie Raindlová a Jan Švestka
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Kůstová
Škola: ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912

Karel Ksandr se narodil v obci Čepirohy nedaleko města Most. Chodil do obecné školy, jejíž ředitel později zemřel v koncentračním táboře Ravensbrück. Po okupaci se ve škole začalo vyučovat v němčině. Jazyk se naučil, a dokonce ho kvůli dobrým výsledkům přeřadili do „měšťanky“ v Mostě. Ke konci druhé světové války sílily nálety na chemičku v Komořanech. Potom, co zažil nálet a neměl možnost se skrýt, dostal teprve strach a přestal docházet do školy. Po válce byl přijat na reálném gymnáziu v Mostě, kde odmaturoval s vyznamenáním. Nakonec vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde prožil léta, na která dodnes v dobrém vzpomíná.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa