Válečné vzpomínky Karla Ksandra.

Autorský tým: Roman Kučera, Matěj Kučerka, Tomáš Prucek, Natálie Raindlová a Jan Švestka
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Kůstová
Škola: ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa