Válečná léta v příběhu paní Blaženy Lébrové

Autorský tým: Sabina Nedvědová, Jakub Saska, Jakub Strnad a Tereza Tajmrová
Pedagogické vedení: Mgr. Štěpán Mareček
Škola: ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454

Paní Blažena Lébrová prožila své dětství v Komořanech u Mostu. Probíhala právě druhá světová válka, musela i se svými kamarády začít navštěvovat německou školu. Maruška, spolužačka paní Lébrové, pomohla utéct 2 účastníkům pochodu smrti, poskytovala jim jídlo a úkryt. Nejsilněji však válka vstoupila do dětství paní Lébrové až na jejím konci. Mostecko bylo tehdy cílem náletů, při kterých se lidé schovávali v krytech. Paní Lébrová se stala svědkyní odkrytí masových hrobů válečných zajatců v Třebušicích. Pro malé dítě musel být podobný pohled otřesným zážitkem, který v paměti zůstane navždycky. Fotografie masových hrobů, o nichž od války nevěděl nikdo, se paní Lébrová rozhodla věnovat mosteckému muzeu.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Blažena Lébrová - rozhlasová reportáž