Příběh paní Bedřišky Králové

Autorský tým: Filip Čermák, Václav Soukup, Aneta Vedejová, Kateřina Vokáčová a Nina Tietzová
Pedagogické vedení: Mgr. Bc. Roman Ziegler
Škola: ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614

Paní Bedřiška Králová se narodila v roce 1930 v severních Čechách. Dětství prožila v obci Braňany. Tatínek byl horník. Maminka pracovala jako sezónní pracovnice v zemědělství. Dva roky chodila do české školy, poté již musela docházet do německé. Po válce vystudovala zdravotnickou školu a pak školu pedagogickou „mateřinku“. Pracovala v Závodní mateřské škole při dole Maxim Gorkij, která se nacházela v obci Braňany. Zde paní Králová stále žije a setkala se zde s žáky ze ZŠ Most, Vítězslava Nezvala 2614.

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa