Zajímavý život Hany Krabcové.

Autorský tým: Matěj Kalkus, Petr Vrabec a Ondřej Zahradníček
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Kůstová
Škola: ZŠ Most, Zdeňka Štěpánka 2912

Žákovské zpracování příběhu v archivu

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa