Příběhy našich sousedů v Kolíně

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci z kolínských základních škol. Studentské dokumentaristické týmy jsou připravené se v říjnu a listopadu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v březnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané studenty se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.