Baronka z rodu Hrubých z Gelenj, zasloužila se o opravu zchátralého zámku v Moránech, který zabrali rodině nacisté i komunisté

Autorský tým: Ivana Izajová, Lucie Lasovská, Anna Ramšáková, Daniel Štěpař
Pedagogické vedení: Mgr. Aneta Ostrožlíková
Škola: ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374

„Tatínek řekl Němcům. Pamatujte si, že baron Hrubý nemění svoji národnost jako špinavou košili.“