Edeltraud Draská

Edeltraud Draská

Autorský tým: Eliška Zapfová, Adam Rohoška a František Petřík
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Baborovská
Škola: Gymnázium Sokolov

Alois Glos

Alois Glos

Autorský tým: Vít Materna, František Jirka a Jan Kertis
Pedagogické vedení: PhDr. Vladimír Rozhoň, Ph.D
Škola: Gymnázium Sokolov

Werner Kraus

Werner Kraus

Autorský tým: Viktorie Zindrová, Michal Svoboda, Zuzana Matuchová, Klára Kaválková, Tomáš Grosser a Anna Mošnová
Pedagogické vedení: Mgr. Zbyněk Draxal
Škola: První české gymnázium v Karlových Varech

Helena Mašatová

Helena Mašatová

Autorský tým: Jakub Starý, Eliška Ježková, Nela Jelínková a Václav Břinčil
Pedagogické vedení: Mgr. Jitka Mikulová
Škola: SPgŠ Karlovy Vary