Pocházela z německé rodiny, která byla téměř celá po válce odsunuta

Autorský tým: Vanesa Pivovarčíková, Paulína Jarčevská, Matěj Klíma, Sebastian Volák
Pedagogické vedení: Mgr. Světlana Ševčíková
Škola: ZŠ Truhlářská Karlovy Vary

My jsme tady žili, my jsme byli Němci, ale žili jsme v Čechách. Měli jsme českou vládu, všechno, jako bysme my byli jeden národ.

Hedvika Žalská: Rozhlasová reportáž