Komunismus místo svobody, Jablonec místo Sicilie

Autorský tým: Pavel Novák a Sebastian Krupka
Pedagogické vedení: Mgr. Miroslav Jirků
Škola: ZŠ Antonína Bratršovského 

„Moje maminka mýho tátu zapomněla v uvozovkách vzbudit. Táta ji uklidňoval, když se o náletech mluvilo: ››neboj se, já tam mám stroj, já bych se pod něj schoval‹‹. Tak kde ten stroj stál, když tam přišel, byla díra.“