Všem přeju, abyste se taky dožili!

Autorský tým: Vít Kuncl, Tomáš Haba, Jessica Franzová, Jakub Havlík a Kateřina Ederová
Pedagogické vedení: Mgr. Alice Svobodová
Škola: ZŠ Pivovarská

“Tak jsem jel z Polska do Prahy v lokomotivě. Tím jsem se asi zachránil, protože tam bylo teplo, kdežto ve vagonu nebylo nic.“