Památkářka, která se zasloužila o záchranu interiéru mosteckého kostela.

Autorský tým: Eliška Poláková, Eliška Eliášová, Tereza Pokorná, Tereza Morávková a Ema Říhová
Pedagogické vedení: Mgr. Ivana Buchholz
Škola: ZŠ Na Šumavě

„Ať se všichni mají rádi a dělají, co je baví.“