Příběh ženy z českoněmecké rodiny, jejíž rodinu rozdělila protektorátní hranice

Autorský tým: Martina Fritschová, Tereza Stiftelová, Adéla Zoubková
Pedagogické vedení: Evžen Basch
Škola: ZŠ Chomutov Na Příkopech

„V tom 38. rodiče mého otce, protože byli Češi, odešli do Zeměch v protektorátu. Přímo před tou vesnicí byly závory oddělující protektorát od Sudet. S babičkou a dědečkem jsem se scházela u těch závor. Já stála na jedné straně, oni na druhé a bavili jsme se přes závory.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa