Příběhy našich sousedů v Brně – střed

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci z celkem sedmi základních škol Brna – střed. Dokumentaristické týmy dětí ze šestých až devátých tříd jsou připravené se v listopadu a v prosinci vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v únoru zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Brna – střed se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace. Svoji práci navíc jednotlivé žákovské týmy představí světu na závěrečné prezentaci, která proběhne 14. března 2019 v Sále zastupitelů na Dominikánské ulici.