Provdaná za politického vězně, který její život obohatil o dříve nepoznané hodnoty jako čest, morálka a pravda. Společnými silami překonali nástrahy komunistického režimu.

Autorský tým: Eliška Crháková, Jiří Růžička, Gabriela Slívová
Pedagogické vedení: PhDr. Monika Svobodová
Škola: ZŠ Kotlářská

„Já nepřestanu děkovat osudu, že mi dopřál takové výsady, že jsem mohla nabídnout svému manželovi svoji společnost, po dobu dlouhých 50 let. Pokud budu moci hledět do jeho očí a on do mých, nepřestanu být s ním, budu číst jeho oblíbené knihy, milovat jeho básníky a zajímat se o naši historii a s naším milým vnukem chodit s Konfederací politických vězňů po jeho stopách a vše mu vyprávět.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Marta Dvořáková: Rozhlasová reportáž