Celoživotní sportovec a zanícený učitel. Stal u základů znojemského žákovského hokeje i řady dalších sportovních klubů. Celý svůj život se věnuje s láskou a trpělivostí sportu a výchově dětí.

Autorský tým: Viktorie Čablová, Tomáš Perdoch, Kateřina Perdochová a Sabina Žáková
Pedagogické vedení: Mgr. Kristina Pojerová
Škola: ZŠ Mládeže, Znojmo

„…dnešní generaci dětí vnímám úplně stejně jako tu dřívější. Myslím si, že učitel musí mít děti hlavně rád.“