Věřící člověk v době komunismu

Autorský tým: Veronika Dvořáková, Barbora Luxová, Tereza Portischová, Anna Pospíšilová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Pořízková
Škola: ZŠ Zlín, Štefánikova 2514

„Bože, dej mi sílu snášet to, co nemůžu změnit, dej mi odvahu měnit to, co měnit lze, a dej mi moudrost, abych dokázal mezi těmito dvěma kategoriemi vždycky rozlišovat.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa