Blanka Andělová

Blanka Andělová

Autorský tým: David Jarošek, Petr Pagáč, Lucie Kovaříková a Veronika Farská 
Pedagogické vedení: Mgr. Jan David
Škola: ZŠ Ohrada

Věra Halová

Věra Halová

Autorský tým: Matěj Stratil, Tereza Krátka, Olivie Morvay, Lucie Martišková, Anna Smílková 
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Machovská
Škola: ZŠ Rokytnice

Petr Zezulka

Petr Zezulka

Autorský tým: Barbora Pavlásková, Zuzana Pazderová, Nikol Dvořáková, Marie Macháčková a Vanessa Šafaříková
Pedagogické vedení: Mgr. Andrea Chrobáková, Ph.D. 
Škola: ZŠ Trávníky

Bohumil Zhof

Bohumil Zhof

Autorský tým: Robin Weisner, Lucie Čunková, Nina Pinkavová, Anna Garguláková a Tereza Janušová
Pedagogické vedení: Mgr. Jiří Ptáček
Škola: ZŠ Sychrov

Eva Žárská

Eva Žárská

Autorský tým: Matěj Obr, Martina Krňová, Monika Zajícová a Lucie Šuláková
Pedagogické vedení: Bc. Ondřej Čtvrtníček 
Škola: ZŠ Luh