Držet jazyk za zuby jsem nedokázal nikdy

Autorský tým: Jan Ponikelský, Vojtěch Mlejnek, David Herout
Pedagogické vedení: Mgr. Vladimíra Váňová – Šídová
Škola: ZŠ Skálova

„Měli jsme každý rok oslavu 25. února. Celá škola byla v obrovské chodbě…poslouchali jsme projev Klementa Gottwalda ze záznamu…špitali jsme si s kamarádem…soudruh ředitel se ptal, o čem si povídáme…řekl jsem, jak bývalí zaměstnanci mého dědy vzpomínají na zlého kapitalistu, jak se měli dobře a jak neblaze vzpomínají na Národní správu a život pod milicemi…výsledek byl snížená známka z chování a reparát z matematiky…následující rok jsem reprezentoval školu v matematické olympiádě.“

Kamil Tyrychtr: Rozhlasová reportáž