Pamětník, jehož rodiče byli vězněni komunistickým režimem za špionáž a velezradu, která byla vykonstruovaná.

Autorský tým: Vilém Stropnický, Eliška Melcherová, Anežka Jáchimová, Tereza Hostková, Martin Dorr a Lukáš Rajtr
Pedagogické vedení: Mgr. Naďa Švecová
Škola: ZŠ Elanor Sušice

„V roce 1949 byli naši odsouzeni za velezradu, která vlastně nebyla, to byla záminka, to byl vymyšlený zkonstruovaný proces. A mimochodem otec můj byl odsouzený na 12 let. První bylo v Sušici, potom v Klatovech a pak v Praze na Pankráci, kde se mimo jiné sešel i s Miladou Horákovou.“