Pan Krumpholc působil v době normalizace jako předseda MNV v Křenci poblíž středočeských Milovic, kde v té době sídlilo velitelství Střední skupiny sovětských vojsk. Vojáci byli každodenní součástí života obyvatel malého městečka.

Autorský tým: Adam Bergl, Vít Bukovský, Matouš Fanfule, Tomáš Jedlička,Maxmilián Los, Jan Procházka
Pedagogické vedení: Mgr. Bohdana Valášková
Škola: ZŠ Úvaly

“Ono to mělo dvě strany – jednu dobrou, jednu špatnou. Ta špatná byla, že tam bylo letiště, který opravdu hlučelo, a nejhorší bylo, když oni měli cvičení a lítali nízko nad těma barákama, tak to byl rachot, že se opravdu i děti na pískovišti bály a schovávaly se.”

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Miroslav Krumpholc: Rozhlasová reportáž