Jaroslav Křížek pochází ze sedlácké rodiny. V 50. letech byla jeho rodině zabavena veškerá zemědělská půda. V době okupace v r. 1968 byl na vojně, s částí vojáků chtěli bojovat a psali rezoluce.

Autorský tým: Kateřina Bělová, Lucie Fialová, Lucie Krekulová, David Majdl, Aneta Průšová
Pedagogické vedení: Mgr. Pavlína Jurzykowská
Škola: ZŠ Zeleneč

„Přišli a sebrali mu to, zamkli mu to a maminka brečela. Měl dva páry koní. Stačil prodat akorát jedny a tamto všechno mu sebrali, prasata, krávy, plný stodoly a všechno.“

Jaroslav Křížek: Rozhlasová reportáž