Geotechnik, který prožil část dětství v Iráku. Posléze zažil okupaci ČSSR v roce 1968.

Autorský tým: Sylvie Veselá, Johana Čížková, Simona Třešňáková
Pedagogické vedení: Bc. Tomáš Treichel
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky

„Pak přijeli naši a říkali: „teď budeš otrokem.“ Proč? Dyť přijely tanky, tolikrát už přijely tanky, tak zase odjedou. Nevěděl jsem, že tady pobudou docela dlouho.“

Martin Tocháček: Rozhlasová reportáž