Učitel, zástupce ředitele na základní škole, který v roce 1945 zažil zastavení transportu smrti v Roztokách u Prahy.

Autorský tým: Tereza Heinzová, Alena Rejdová, Adéla Sazimová, Anna Šolínová, Karolína Vágnerová
Pedagogické vedení: Mgr. Marie Jelínková Ťupová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky

„To byl transport naprosto zubožených lidí. Transport ne v nějakých krytých vagonech, to bylo na otevřených vagonech, a koncem dubna není žádné přívětivé počasí.“