Vojtěch Balík

Vojtěch Balík

Autorský tým: Vilém Nohel, Tadeáš Bilíček, Aneta Čapková, Petr Boledovič a Karolína Tůmová
Pedagogické vedení: Mgr. Madla Jelínková Ťupová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Zlatica Dobošová

Zlatica Dobošová

Autorský tým: Anička Ratiborská, Kateřina Ledererová, Veronika Šťastná, Arina Mráčková a Magdalena Šporclová
Pedagogické vedení: Jitka Ramdanová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Jan Chytil

Jan Chytil

Autorský tým: Nicole Šmerdová, Kristýna Koubíková a Agáta Tichá
Pedagogické vedení: Jitka Ramdanová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Elen Chytilová

Elen Chytilová

Autorský tým: Veronika Houserová, Kristýna Humplová a Tereza Kozlovská
Pedagogické vedení: Jitka Ramdanová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové

Martin Štifter

Martin Štifter

Autorský tým: Kristián Horečka, Matěj Dušek, Miriam Heřtová a Eliška Bártová
Pedagogické vedení: Mgr. Madla Jelínková Ťupová
Škola: ZŠ Zdenky Braunerové