Příběhy našich sousedů na Rakovnicku

Příběhy, na které bychom neměli zapomenout, se během tohoto podzimu vydávají zaznamenat i žáci ze základních škol z Rakovníka a Nového Strašecí. Dokumentaristické týmy dětí ze sedmých až devátých tříd jsou připravené se v únoru a březnu vydat za pamětníky. Jejich úkolem bude nejen nahrát vyprávění na diktafon, ale pamětnický příběh dále zpracovat a představit svým spolužákům, rodičům, učitelům a veřejnosti. Všechny reportáže, životopisné texty a fotografie ze společných setkání pamětníků s dětmi v květnu zveřejníme na tomto webu. Vzpomínky pamětníků zaznamenané dětmi z Rakovníka a Nového Strašecí se stanou součástí archivu Paměť národa a budou tak uchovány pro další generace.