Člověk, který je spojen s folklórem, ví, že lidové tradice dávaly životu smysluplný řád. Jejich moudrost je úctou k lidskému životu, který sestává z radostí i utrpení. Hanácký kroj je složen ze samých střípků životních moudrostí. Byl to „občanský průkaz“ člověka. Udržování lidových zvyků v moderní uspěchané době zdá se být pro nezasvěcené pozorovatele kratochvílí. Je to však ztělesnění úcty k našim předkům, z jejichž práce a modrosti vycházejí i naše životy.

Autorský tým: Ema Danyi, Hana Frnková, Zuzana Komárková, Sára Náhlá, Sophie Teličková
Pedagogické vedení: Mgr. Eva Poděbradová
Škola: Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice

„Všechno, co kdysi lidé dělali, tak mělo smysl. Všecko, co naši předkové vytvářeli, bylo symbolické. To znamená, že každá věc symbolizovala něco, co buď přáli, nebo znázorňovali, nebo co se týkalo řádu ročního  období. Nic nebylo jen tak.“

Bronislava Millá audioreportáž