Celoživotní sokolka a sportovkyně. Jako desetiletá dívka v roce 1944 jen o vlásek unikla zatčení německými vojáky. V květnu 1945 byla svědkyní odchodu německých vojsk z Olšan u Prostějova.

Autorský tým: Nikola Daňková, Aneta Doleželová, Erik Baumgartner a Martin Krč
Pedagogické vedení: Mgr. Zuzana Janáčová Bušíková
Škola: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova

„Panenko Maria, co tady budu dělat… desetiletý děvče?“

Audioreportáž Otilie Hradilová