Jaroslav Dostál byl v době výbuchu černobylské jaderné elektrárny jen 100 km od zdroje silného záření. Následky radiace pocítil na vlastní kůži.

Autorský tým: Natálie Zielonková, Adéla Zacharová, Amálie Kolářová, Sarah Lily Dostálová
Pedagogické vedení: Mgr. Jana Ligurská
Škola: Cyrilometodějské gymnázium, ZŠ a MŠ v Prostějově

„Řekli nám, že člověk, který pracuje v uranových dolech v Jáchymově, má po 30 letech asi 30krát méně ozáření než my, co jsme tam byli 3 dny.“

Audioreportáž Jaroslav Dostál