V srpnu 1968 nechápala, že nás obsadili Rusové, které z hodin dějepisu znala jako osvoboditele

Autorský tým: Zuzana Bártová, Filip Kraus, Patrik Müller, Denis Nešvera, Andrea Poláková
Pedagogické vedení: Zuzana Boušková
Škola: ZŠ Jiráskovy Sady

„Tajně jsem chodila přes náměstí, kde bylo vylepeno mnoho protiruských plakátů, v jednom krámu měli dokonce oběšence s nápisem SSSR na prsou a s připsanou pobídkou – plivněte si.“

Radka Veselá: Rozhlasová reportáž