Učila na jazykové škole angličtinu a norštinu, pracovala na ambasádě v Oslo a v Kodani a tlumočila i norskému králi

Autorský tým: Michaela Bartošová, Valentýna Falcníková, Karolína Hejná, Amálie Stejskalová
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Šorfová
Škola: ZŠ 28. října

„Alexander Dubček se tlumočil špatně, bylo to samé klišé a fráze a to se špatně pamatuje. S Václavem Havlem to bylo naopak, žádná vata.“

Barbora Stejskalová: Rozhlasová reportáž