Středoškolská učitelka, která se díky třídnictví potýkala s komunistickými nařízeními

Autorský tým: Dominika Hámorská, Sabina Karlíková, Jan Pech, Jan Vojtek, Dominik Vršek
Pedagogické vedení: Mgr. Helena Kaiserová
Škola: ZŠ 28. října

„Musela jsem zasedat v rozmisťovací komisi, psát na své žáky kádrové posudky a chodit se svou třídou klanět se zemřelým sovětským soudruhům.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Věra Dvořáková: Rozhlasová reportáž