Učitelka, kterou srpen 1968 zastihl na poznávacím zájezdu pro kantory do Východního Německa

Autorský tým: Dominik Jalčovík, Tomáš Janota, Daniel Hlinka, Jiří Hrubec
Pedagogické vedení: Mgr. Petra Šorfová
Škola: ZŠ 28. října

„Ráno nám oznámili, co se v Československu stalo s tím, že se tam nesmíme vrátit. Ven z hotelu jsme mohli jen všichni dohromady v doprovodu hlídačů, s nikým jsme nesměli mluvit a naše děti byly v té době na táboře a neměli jsme o nich žádné zprávy.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Eva Číhalová: Rozhlasová reportáž