Po odchodu z komunistického Československa se usadila nejprve v Norsku, pak na Novém Zélandě a od roku 1978 působila v redakci Svobodné Evropy v Mnichově, kde žije dodnes.

Autorský tým: Laura Albert, Robert Musgrove, David Sandhofen, Philip Weber
Pedagogické vedení: Anna Paap
Škola: Česká škola bez hranic Mnichov

„Rádio Svobodná Evropa mělo možnost lidi doma informovat o tom, co nemohli vědět. Ke konci se tam dostávaly zprávy z domova. Lidé například zjistili, že když budou volat z telefonní budky maximálně tři minuty, tak na to ještě nikdo nestihne přijít. Nestihne to zachytit. Čili, takhle nám dávali lidé zprávy. Museli to zvládnout, ale oni to zvládli!“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa