Po odchodu z komunistického Československa se usadila nejprve v Norsku, pak na Novém Zélandě a od roku 1978 působila v redakci Svobodné Evropy v Mnichově, kde žije dodnes.

Autorský tým: Laura Albert, Robert Musgrove, David Sandhofen, Philip Weber
Pedagogické vedení: Anna Paap
Škola: Česká škola bez hranic Mnichov

„Rádio Svobodná Evropa mělo možnost lidi doma informovat o tom, co nemohli vědět. Ke konci se tam dostávaly zprávy z domova. Lidé například zjistili, že když budou volat z telefonní budky maximálně tři minuty, tak na to ještě nikdo nestihne přijít. Nestihne to zachytit. Čili, takhle nám dávali lidé zprávy. Museli to zvládnout, ale oni to zvládli!“