Evangelický farář, emigroval v roce 1970 přes Rumunsko do Švýcarska. Dnes žije v Ženevě.

Autorský tým: Jan Bartek, Jan Dusík, Matyáš Jančovič, Tessa Maturana , Klára Martinková, Maya Sarda, Lukáš Veselý
Pedagogické vedení: Hana Bartková, Jana Dusíková
Škola: Česká škola bez hranic Ženeva

„Já jsem ještě v březnu ve druhé třídě říkal básničku v den narozenin pana prezidenta Tomáše Garigue Masaryka a několik týdnů potom už se o něm nesmělo mluvit. Už to byla zakázaná osobnost, ačkoli jsem předtím slavnostně přednášel tu báseň. To bylo pro mě nepochopitelné! A myslím, že to byla veliká pohroma, protože můj dědeček, který byl obchodník a podnikatel, tak ten byl v té době obviněn, a dokonce odsouzen do vězení. Byla to pochmurná doba.“

Pamětnický příběh ve sbírce Paměť národa

Josef Daniel Beneš: Rozhlasová reportáž