Vyprávění příběhů je nití, která tká generace dohromady, proplétající minulost s přítomností a budoucností. Skrze příběhy se předávají vzpomínky a moudrost, čímž se vytváří pevné pouto mezi lidmi napříč časem.

Ačkoliv je dělí tolik let, podařilo se jim najít společnou řeč. Žáci ze základních škol ve Znojmě se již několikátý ročník po sobě zapojili do projektu Příběhy našich sousedů a i tentokrát skutečně bylo co vyprávět.

Příběhy našich sousedů jsou projektem neziskové organizace Post Bellum, jejíž cílem je pomoci žákům osmých a devátých tříd zachytit příběhy místních pamětníků. Žáci tak příběhy pečlivě zaznamenají, sesbírají fotografie a nakonec si vyberou jeden z výstupů – rozhlasovou reportáž, animaci či video.

Žákovský tým ZŠ Václavské náměstí pod vedením paní učitelky Zuzany Strakové vyprávěl příběh Lenky Fialové. Umělkyně, komunistické vězeňkyně a signatářky Charty 77, která byla donucena emigrovat do zahraničí.

Paní učitelka Kristina Pojerová měla pod taktovkou hned dva týmy ze ZŠ Mládeže. Jeden se ujal příběhu Marty Stehlíkové, výrazné umělecké osobnosti Znojemska, zatímco druhý vyprávěl životní příběh Věry Chmelíkové, nadané judistky, která po dlouhá léta předávala mladším generacím svou vášeň ke sportu.

Na ZŠ Prokopa Diviše se pod vedením paní učitelky Lenky Medunové podařilo zachytit příběh Pavla Vajčnera, který výrazně přispěl městu Znojmu v jeho vinařské tradici jakožto zakladatel vinařství Znovín.

A v neposlední řadě příběh Marie Karšulínové a jejích vzpomínek nejen na rok 1968, ale hlavně na její lásku k učitelství a dětem, nám vyprávěli žáci ze ZŠ JUDr. Josefa Mareše, které vedla paní učitelka Alena Štruncová.

Všem žákům se podařilo příběh nejen převyprávět, ale i úspěšně odprezentovat v Centru Louka, jehož pronájem nám zprostředkovalo město Znojmo, které celý projekt financovalo. Hodnocení měli na starost již zkušení porotci – Petr Eckl, David Grossmann a Monika Frecerová. Celou akci pak moderoval Filip Teller a o krásné fotografie se postaral Roman Zmrzlý. Během přestávky pak vystoupila hudební skupina Divocí kanci, která napomohla k dobré náladě a uvolněné atmosféře.

Velký dík patří taktéž všem sponzorům. Jmenovitě květinářství u Levandule, VIDA science centrum, Hvězdárna a planetárium Brno a LUI Chocolate.

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout zde.