Dvacet dva žáků základních škol z Hořic, Smiřic a Nové Paky nám v pátek 14. června 2024 představilo příběhy svých pěti pamětníků.

Pět žákovských týmů ze čtyř škol začalo na projektu pracovat na začátku roku a nyní konečně mohly prezentovat výsledky své práce.

Slavnostní podvečer se uskutečnil v divadelním sále radnice v Hořicích, tedy v místě s bohatou historickou pamětí. Ačkoliv se vzhledem k počtu týmů jednalo o komornější akci, místa k sezení rychle došla. Kromě dětí samotných se samozřejmě zúčastnili i jejich vyučující, dorazili ale i představitelé zúčastněných škol a také jsme měli možnost přivítat vzácné hosty – tři z pamětníků, se kterými děti vedly rozhovor. Vedle nich zasedly také dvě milé porotkyně. Zbytek míst obsadili rodiče, přátelé a další zvědaví návštěvníci, kteří se zajímají o místní historii.

Celou akcí nás provedl koordinátor z pobočky Paměť národa Východní Čechy, Lukáš Peška, který neopomněl všechny přítomné řádně přivítat a představit celý projekt. A pak už mohly na řadu přijít samotné prezentace žákovských výstupů.

Jak první přišly na řadu žáci ZŠ Nová Paka, kteří nás seznámili se vzpomínkami pana Karla Pokorného na jeho působení ve skautu, které zpracovali formou animace, a ve své prezentaci jej oslavili básní s hudebním doprovodem. Následně patřil prostor žákům ZŠ Husitská, též z Nové Paky, kteří taktéž ve zdařilé animaci přiblížili život pana Květoslava Luňáka, který se musel v poválečné době potýkat s různými nepřízněmi osudu, ale i tak si vždy zachoval dobrou náladu. Poté se představily dva týmy ze ZŠ Smiřice se svými audioreportážemi. První z nich nám zprostředkoval příběh paní Blanky Křečkové, která zavzpomínala na své působení na školském odboru. Po něm následoval čistě dívčí tým, které vyzpovídal svého pamětníka pana Jana Novotného, který taktéž vzpomínal na poválečné školství, ale již z pohledu učitele na smiřické základní škole. Posledním na řadě byl domácí tým z Hořic ze ZŠ Na Habru, který nám pomocí videoreportáže představil vyprávění pana Jana Kose zaměřené především na jeho zkušenosti za druhé světové války, kterou částečně prožil v totálním nasazení.

Všechny prezentace byly velmi povedené, stejně tak jako vlastní výstupy, které byly pouštěny přímo po nich. Všechny pochválila jak porota, tak i zúčastněné publikum. Každá prezentace byla ihned ohodnecena i porotou. Ta zasedla ve složení Petra Dočkalová (terénní učitelka), Helena Rezková (novinářka z Agentury Regiona) a Ilona Honzerová (průvodkyně a edukátorka v pevnosti Josefov), která se na poslední chvíli bohužel nemohla zúčastnit fyzicky, ale své hodnocení nám poskytla alespoň v písemné podobě. Přestože projekt nebyl soutěžní, porota všem žákům poskytla kvalitní zpětnou vazbu a dala jim mnohé dobré rady do budoucna.

Po prezentacích projektů pódium patřilo také učitelům, kteří vedli žákovské týmy. Veronika Šubrová (ZŠ Na Habru), Martina Vondráčková (ZŠ Nová Paka), Martin Jaborník (ZŠ Smiřice) i Josef Soviar (ZŠ Husitská) si užili zasloužený potlesk a podělili se i o pár postřehů z průběhu projektu. Pan Jaborník se dokonce letos účastnil již podruhé v řadě. Aby neodešli s prázdnou, obdrželi pedagogové certifikáty a květinu jako malou pozornost.

Po závěrečných slovech a poděkování všem zúčastněným se žáci a učitelé společně fotografovali a pak již byl čas na občerstvení a možnost si popovídat s porotkyněmi a užít si klidnou chvíli po náročné, ale také uspokojivé a krásné práci na projektu. S dobrým pocitem se pak všichni zúčastnění odebrali do svých domovů.

Za fotografie děkujeme panu Romanu Pokornému a paní Petře Dočkalové.