Slavnostní Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich sousedů Zlín a Francova Lhota se konala ve čtvrtek 23. května 2024 v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

Úvodní slovo přednesli zástupkyně primátora města Zlína Ing. Martina Hladíková a starosta obce Francova Lhota Miroslav Brlica. Děti představily veřejnosti i médiím životní příběhy jedenácti pamětníků a odvedli výbornou práci. Díky nim ožila historie, která nesmí být nikdy zapomenuta, a to zejména proto, aby se neopakovala. Do projektu se zapojily následující školy: ZŠ Zlín Křiby; ZŠ Zlín, třída Svobody; ZŠ Zlín Okružní; ZŠ Zlín Dřevnická; ScioŠkola Zlín; 2ika ZŠ Zlín; Církevní ZŠ Zlín; Dobrá Montessori ZŠ a ZŠ Francova Lhota. Velké díky patří také jejich učitelům. Akce se mohla uskutečnit díky finanční podpoře města Zlína a obce Francova Lhota.

Prezentace se účastnili tři odborní garanti, kteří dětem předali zpětnou vazbu. Pedagogy zastoupila Leona Lukašíková, učitelka a výchovná poradkyně ze ZŠ Křiby Zlín. Mimochodem čerstvá držitelka sošky sovy coby symbolu moudrosti. Její 22etou práci ve školství ocenil Zlínský kraj. Za historiky se zúčastnila Petra Smetánková, projektová ředitelka muzea Kroměřížska a za novináře redaktorka publicistiky Českého rozhlasu Zlín Silvie Pospíšilová.

Děti prezentovaly své výstupy formou vyprávění nebo scénky a následně jsme shlédli jejich audio nebo video reportáže. Všichni účastníci obdrželi certifikáty a dárkové předměty od sponzorů. Krásné dárkové hodnotné předměty dětem věnovali firma Barum Continental Otrokovice, Egoé Bílovice, Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Multikino Golden Apple Cinema. Akci podpořilo také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Závěrečnou prezentaci jsme pořádali ve spolupráci s Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně.

Hudebně nás slavnostními chvílemi provedly děti ze ZUŠ Jižní Svahy Zlín. Po zakončení programu proběhlo společné fotografování a drobné občerstvení. Akci moderoval Martin Pášma.