V pátek 24.5. se v Ústí nad Labem a okolí děla spousta akcí. Mohli jste se podívat na oslavy 60. výročí Kulturního domu v Ústí, konalo se otevírání Lázeňské sezóny v Teplicích, ale pro nás byly důležité závěrečné prezentace žáků z Teplicka v projektu Příběhy našich sousedů, které se konaly v Národním domě v Ústí nad Labem.

V pátek 24.5. se v Ústí nad Labem a okolí děla spousta akcí. Mohli jste se podívat na oslavy 60. výročí Kulturního domu v Ústí, konalo se otevírání Lázeňské sezóny v Teplicích, ale pro nás byly důležité závěrečné prezentace žáků z Teplicka v projektu Příběhy našich sousedů, které se konaly v Národním domě v Ústí nad Labem. Děkujeme Kulturnímu středisku města Ústí nad Labem, že jsme mohli akci pořádat v jejich prostorech.

Sedm žákovských týmů z teplických škol ZŠ Bílá cesta, ZŠ Metelkovo náměstí, Gymnázium Teplice, z krupských ZŠ a MŠ Teplická, Masarykovi ZŠ a MŠ, Gymnázia Bohosudov a ZŠ Novosedlice si originálním způsobem připravilo představení svých pamětníků a nalákali tím diváky a posluchače na naše webové stránky Příběhy našich sousedů ke shlédnutí svých výstupů, kterými byla videa, komiksy a audio.

V hledišti naslouchali zástupci pořádajících měst, Post Bellum, pamětníci a jejich rodiny, pedagogové, spolužáci, rodiče i široká veřejnost. Přítomní v sále se tak dozvěděli, kdo stojí za stavbou vodojemu v Teplicích (dominanty města), jak to bylo s undergroundem před Sametovou revolucí, o krásách ochotnického divadla, o radosti z drobností, jako byl třeba nákup nové televize v době komunismu, o keramice a její výrobě a spoustu dalších zajímavých poznatků a informací. Celé pozdní odpoledne se neslo v duchu úsměvů, slz dojetí a dobré nálady.

Závěrečnou prezentaci moderoval skvělý Jan Beneš a hned na úvod si na pódium pozval ke krátkému přivítání a proslovu paní Miloslavu Bačovou, místostarostu Krupky a Hynka Hanzu, 1. náměstka primátora Teplic. Jako zástupce Post Bellum vystoupil Petr Uhrík, vedoucí rozvoje vzdělávání Paměti národa pro Čechy.

Poté následovali prezentace žákovských týmů, kteří představili pamětníky Věru Kuberovou, Danielu Remenárovou, Vladimíra Urbana, Alenu Marii Kartákovou, Alici Flesarovou, Pavla Štrobla a Rudolfa Zlobického. Prezentace týmů byly proloženy krásným hudebním vystoupením Kristýny Pištěkové a Jiřího Straňka.

Projekt byl sice nesoutěžní, ale žáci měli možnost vyslechnout si zpětnou vazbu od odborné poroty ve složení Klaus Thuma, Petr Beran a Zbyněk Michal.

Projekt i celé slavnostní odpoledne proběhly díky finanční podpoře Statutárního města Teplice, města Krupka, obci Novosedlice, Gymnázia Teplice a Biskupského gymnázia Bohosudov.

Za dárky pro žáky děkujeme Muzeu Ústí nad Labem, Regionálnímu muzeu v Teplicích, Ústeckému kraji, Českému rozhlasu Sever, Aleně Baierové a Monopolu Teplice. Za vynikající občerstvení patří díky Café Krmelec z Tisé.