Společenský sál restaurace Dělnický dům v Zastávce ve středu 15. 6. ožil Příběhy našich sousedů.

Historicky první závěrečné prezentace vzdělávacího projektu organizace Post Bellum v Zastávce se zúčastnily čtyři týmy. Dva týmy ze ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Zastávka pod pedagogickým vedením Mgr. Pavla Somogyiho a dva týmy z Gymnázia T. G. Masaryka pod pedagogickým vedením Mgr. Josefa Žažy prezentovaly před zaplněným sálem výsledky svého takřka půlročního snažení, během kterého kontaktovaly pamětníky ze Zastávky a okolí, natočily s nimi rozhovor a jejich životní příběh dále vyprávěly.

Na počátku prezentace moderátor Marek Boček přivítal nejen samotné pamětníky, ale také starostu obce Zastávka RNDr. Petra Pospíšila, učitele, spolužáky zapojených studentů, rodiče, širokou veřejnost a také porotu, která měla za úkol jak obodovat vystoupení žáků během prezentace, tak vyhodnotit jejich výstupy umístěné na webu. Za Post Bellum promluvila vedoucí vzdělávacích programů pro Jižní Moravu Michaela Chalupská a pak už pódium patřilo žákům, žákyním, studentům a studentkám a příběhům pamětníků.

V duchu rčení dámy mají přednost jako první představil svého pamětníka jediný výlučně holčičí tým. Žákyně ze ZŠ T. G. Masaryka Zastávka seznámily publikum nejen se životem pana Jiřího Hradeckého a dramatickým rozhodováním, jež musel učinit v srpnu 1968, ale také se zákoutími animace, kterou závěrem prezentace mělo publikum šanci zhlédnout.
Druhý tým z Gymnázia T. G. Masaryka Zastávka prezentoval příběh pamětníka Karla Novotného, jehož život je úzce svázán s místní lokalitou. Jako havíř strávil na šachtě spoustu let a láska k havířství ho neopustila ani v důchodu, jak se mohlo publikum dozvědět nejen z prezentace, ale také z audio reportáže, kterou tým vytvořil ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno. Jako třetí na pódium vystoupali opět žáci ze zastávecké základní školy s příběhem paní Jůzlové, který byl opět zachycen formou audio reportáže. Poslední tým představil příběh paní Pilařové a to nejen skrze video reportáž, ale také krátkou scénkou z jejího života.

Všechny týmy předvedly obdivuhodné výkony, za které byly odměněny jak burácejícím potleskem a pohnutím (nejen) pamětníků, tak věcnými cenami od sponzorů Sport Balkán Brno, Vida! Science centrum, Hvězdárna a planetárium Brno, Čtyřlístek Rosice a Racio.

Porotu teď čekal nelehký úkol. Porotkyně Linda Hrubešová a porotci Ondřej Havlíček a Josef Valenta se odebrali k poradě a vyhodnocení do kuloárů. Mezitím pedagogové zhodnotili práci žáků a studentů a nešetřili slovy chvály. Po návratu do sálu za porotu promluvil Ondřej Havlíček. Odborná porota ocenila výkony všech týmů, nejvíce bodů však získal tým z Gymnázia T. G. Masaryka s video reportáží zachycující život paní Pilařové, který z rukou Michaely Chalupské, vedoucí vzdělávacích programů pro Jižní Moravu, převzal ceny od firmy Kaláb a nakladatelství Books&Pipes.

Po skončení prezentace se jednotlivé týmy vyfotily se svými pamětníky a měly možnost dostavit se za porotou pro obsáhlejší zpětnou vazbu, čehož v hojné míře využily. Zbytek publika se přesunul k občerstvení, u kterého se v nezávazné konverzaci završil povedený a pohodový podvečer, jehož atmosféru se podařilo zachytit na fotografiích Kateřiny Havlové.

Všem děkujeme za účast a vydařenou akci!

Výsledné práce žáků a medailonky pamětníků si můžete prohlédnout na: https://www.pribehynasichsousedu.cz/zastavka-u-brna/zastavka-u-brna-2022/