Zaplněné poděbradské divadlo tleskalo Příběhům našich sousedů

Slavnostní prezentací vyvrcholil ve čtvrtek 13. června v sále Divadla Na Kovárně projekt Příběhy našich sousedů v Poděbradech. Svou půlroční dokumentaristickou práci zde představilo osm týmů ze dvou základních škol a gymnázia. Školy se do projektu neziskové organizace Post Bellum zapojily díky finanční podpoře města Poděbrady a Středočeského kraje. Žáci během večera seznámili diváky s příběhy pamětníků z Poděbrad a okolí, které v rámci projektu natočili a následně zpracovali do rozhlasových nebo televizních reportáží.

Ještě než se žáci pustili do prezentací příběhů, promluvil k publiku starosta města Poděbrady Jaroslav Červinka a po něm se slova ujala Vendula Müllerová z Post Bellum. Večerem provázel moderátor Jakub Charvát a hudební doprovod akce zajišťoval Very Original Poděbrady Quintet.

Jako první vystoupili se svou prezentací žáci 9. třídy ZŠ Václava Havla, kteří převyprávěli vzpomínky Boženy Pačandové na útěk z Podkarpatské Rusi a leteckou bitvu u Strmilova. Následoval příběh Petra Knespla, který žákům sekundy Gymnázia Jiřího z Poděbrad vyprávěl mj. o své vojně, kterou z politických důvodů strávil na stavbě Vysoké školy SNB v Praze-Lhotce. Další tým tvořily žákyně 8. třídy ZŠ T. G. Masaryka, které zpracovaly vzpomínky Boženy Šípkové na její dětství za socialismu a příjezd vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Ze stejné školy byl i následující tým žáků 7. třídy, který převyprávěl vzpomínky Karla Havliny na život na vesnici v 50. letech minulého století či srpnové události r. 1968.

Pátý dokumentaristický tým z tercie Gymnázia Jiřího z Poděbrad diváky seznámil s příběhem Karla Böhma, který zažil nálety na Kladno za 2. světové války a v 80. letech díky své práci cestoval do západních zemí. Následoval příběh Ludmily Němcové, která byla v dětství svědkem zavraždění četníka nacisty a z tohoto zážitku si odnesla celoživotní zdravotní problémy. Její vyprávění zpracovaly studentky kvarty Gymnázia Jiřího z Poděbrad. Předposlední tým tvořili žáci 8. ročníku ZŠ Václava Havla, kteří převyprávěli příběh pana Jiřího Hlávky, amatérského divadelního herce, který po r. 1968 nemohl z politických důvodů pracovat jako učitel ani publikovat v tisku. Sérii vystoupení uzavřely svou prezentací žákyně 8. třídy ZŠ Václava Havla, které divákům představily vzpomínky Myry Zelinkové na druhou světovou válku, kdy pamětnici jako malou ukrývali cizí lidé, aby nemusela nastoupit do transportu do Terezína.

Všechny prezentace pozorně sledovala porota ve složení Jaromír Matějíček (pedagog), Ivana Šmejdová (novinářka) a Michal Louč (historik), která následně vybrala tři týmy, které příběh pamětníka převyprávěly nejlépe. Nejvíce se porotě líbilo zpracování příběhu Ludmily Němcové studentkami z Gymnázia Jiřího z Poděbrad, druhé místo obsadili žáci ze ZŠ Václava Havla s příběhem Boženy Pačandové a na třetím místě se umístil tým ze ZŠ T. G. Masaryka, který zpracoval vyprávění Karla Havliny.

Vítězné týmy si odnesly ceny od zábavního parku Mirakulum a společností Mindok a Flyn´s Adventure, které převzaly z rukou místostarostů města Poděbrady Romana Schulze a Miroslava Holase a Venduly Müllerové z Post Bellum. S prázdnou ale neodešly ani ostatní týmy – všem žákům věnovaly ceny knihkupectví Kanzelsberger, Technické služby města Poděbrady, Cukrárna U Reinvaldů, město Poděbrady a Post Bellum.